Kunszent

Megbízó: Kunszentmiklós Város Önkormányzata
Partnerek: Via Futura Kft., Technoconsult Kft., Triaut Kft., Kormányos Anna rehabilitációs környezettervező szakmérnök, Lukács Katalin okl. tájépítész mérnök
2012

Kunszentmiklós főtere, a Kálvin tér egy rendkívül összetett tér: bonyolultsága abból adódik, hogy egyfelől maga a tér kifejezetten nagy, terjengős hangulatú, funkcionálisan sokféle elrendezést kíván meg, másfelől a rekreáció mellett többféle reprezentatív funkciót is hordoznia kell: a reprezentatív funkciókat az ún. Városháza tér látja el, az elszórtan elhelyezett szobrok tere az Emléktér elnevezést kapta, míg a Gimnázium előtti térrészt, ahol a fiatalság tölti idejét, Játéktérnek neveztük el. A templom körüli, szakrális tulajdonságokat mutató teret pedig Templomtérként definiáltuk. A tervezési koncepcióban alapvetően két funkciótípus különböztettünk meg: egyrészt léteznek a Kálvin téren úgynevezett periodikus funkciók, melyek bizonyos időnként fordulnak elő a téren. Ilyenek pl. a rendezvények, és dísztér funkció, vagy a templom szakrális funkciója, illetve a szoborpark térrész megemlékezési funkciója. Ugyanakkor ezek a periodikus funkciók még az adott térrész elrendezését, az alkalmazott tengelyeket, térkialakítást, szimmetriát, stb. határozzák meg. Léteznek ezen felül úgynevezett állandó funkciók, melyek főként a rekreációra, pihenésre, közlekedésre, stb. korlátozódnak. Mégis az egyes terekhez kapcsolható fő periodikus funkció elrendezést meghatározó szerepe mellett ezen állandó funkciók határozzák meg az adott térrész hangulatát, arculatát.
Alapvető koncepció, hogy a tér teljes területén ugyanazt a burkolatot alkalmazva képesek vagyunk megteremteni az összefüggő, egységes képet. Az egyes térrészek elrendezése és növényzet adja az eltérő arculatot.