H Híd

Tervezők: Kiss-Gál Zsuzsanna, Kiss-Gál Gergely, Fabien Leblanc
2009

A konceptuális híd egy olyan folyómederben helyezkedik el, ahol a meder széles, a folyó a meder középső szakaszán keskeny “csatornában” folyik. A meder csak árvíz idején telik meg vízzel, a töltéseket nem lépi át. A hidat két folyószakasz tölcsér-szerű találkozására helyeztük, ahol a szigetre lehet letérni a hídról. Két oldalon a töltésre támaszkodik, középen pedig a félsziget szerű nyúlványra. Járófelülete megtörik, szerkezeti tartói azonban egyenes vonalban szelik át a medret. A híd középső 2,00 m széles szerkezeti magját öt acéltartó adja, e fölött a járófelületet hosszanti irányban lerakott faburkolatos sáv jelzi. A főtartókat 2,10 méterenként fogja össze egy keresztirányú borda. A középvonalhoz képest elmozduló járófelületet a keresztbordák változó méretű konzoljai tartják. A híd talajjal való érintkezési pontjain bizonyos szerkezeti és másodlagos elemek továbbfutnak és elfogynak a tájban és a mederben, ez által a híd formailag a természeti környezet meghosszabbításaként jelenik meg.